A HFMC 2021 létesítménygazdálkodási konferencia előzetes programja

(A feltüntetett program előzetes vázlat és folyamatosan változik, bővül. Figyelje hírlevelünklet!)

 

 

9:00 Bevezető

        Czerny József, HFMS

        Schmidt József, LEO

   

 

9:10

Keynote

 

   

 

9:25

Interaktív percek

 

 

9:35

Támogatónk ismeretterjesztő előadása

 

 Ketskemety Laszlo

 

9:45

Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása  létesítménygazdálkodási szolgáltatások teljesítményének mérésére

dr. Ketskeméty László

Évtizedeken keresztül a Gépészmérnöki és a Villamosmérnöki és Informatikai karon oktatott matematikát, főleg valószínűségszámítást és matematikai statisztikát.
Jelenleg is tanít a BME Gépészmérnöki karán, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Corvinus Egyetemen. A BME MTI – HFMS létesítménygazdálkodási posztgraduális képzés oktatója, az Alkalmazott matematikai statisztika tantárgy előadója. A szolgáltatások minőségbiztosításában a statisztikai módszerek alkalmazása igen fontos szerepet játszik.

Minőségbiztosítási szempontból létfontosságú, hogy a létesítménygazdálkodási szolgáltatásokról pontos, megalapozott információval rendelkezzünk. Célszerű folyamatosan mérni a szolgáltatások minőségét, a felhasználók elégedettségi szintjét, hogy a szolgáltatás időbeni lefolyását érzékelni, érzékeltetni lehessen: javul-e, szinten marad-e, vagy esetleg jelentősen romlik-e a vizsgált tevékenység szintje. De hogyan lehet takarítási, őrszolgálati vagy karbantartási szolgáltatás színvonalát mérni és kiértékelni? Csak szakszerűen megtervezett mérési adatok alapján lehet hiteles intézkedéseket hozni. A megfelelő adatok beszerzésének külön tudománya van, a statisztika. Az előadás néhány esettanulmányon keresztül szemlélteti, hogyan lehet a statisztikai módszereket ezen a speciális területen alkalmazni.

 

 

10:00

Támogatónk ismeretterjesztő előadása 

   

ToparJ

10:10

A folyamatmenedzsment szerepe a létesítménygazdálkodási szervezetek működése fejlesztésében

dr. Topár József

C. egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan tanszék. Oktatási és kutatási területe a minőségmenedzsment alkalmazásának kérdései. Rendszeres előadója a BME MTI - HFMS létesítménygazdálkodási képzéseinek. 

 

 

10:25

Támogatónk ismeretterjesztő előadása

 

   

 Ritz Tibor 2021 web

10:35

Tevékenység vagy eredmény: mi legyen a takarítás jövője?

Ritz Tibor

Ritz Tibor csaknem 30 éve foglalkozik a takarítás tudományával. Végigjárta a ranglétrát, egyszerű porszívóügynökként kezdte és bátran mondhatjuk, hogy mára iskolát teremtett. Neki is köszönhetően a szakképzésen kívül felsőfokú képzés is elérhető az elkötelezett tisztítás-technológiai szakemberek számára. Több könyv szerzője és a takarítási szakmai portál, a www.takaritz.hu üzemeltetője. Felelős szakmai vezetőként több magyar és osztrák takarítási szolgáltatót támogat.

 

10:50

Támogatónk ismeretterjesztő előadása

 

   

 

11:00

Az előadást hamarosan meghirdetjük. Figyeljes hírlevelünket!

 

   

 

11:15

Interaktív percek

   

 

11: 25

Az előadást hamarosam meghírdetjük. Figyelje hírlevelünklet! 

 

 

11: 40

Ebédszünet

 

   

 

13:00

Az előadást hamaraosan meghirdetjük. Figyelje hírlevelünket! 

   13:15

Az előadást hamarosan meghirdetjük. Figyelje hírlevelünket!

 

13:30

Támogatónk ismeretterjesztő előadása

   
award ribbon 06

13:40

A HFMS Study Award díjátadó ünnepsége és a kitüntetettek előadásai.

A BME MTI - HFMS létesítménygazdálkodási oktatáson minden évben 30 - 40 hallgató végez. A tanév vagy az FM II oktatás esetén a szemeszter végén a hallgatóknak záródolgozatot ill. záróprezentációt kell kidolgozniuk, amelyet a záró vizsgán kell megvédeniük. Minden évben számos igen értékes munka születik.

A mostani konferencián adjuk át a 2020-ban végzett hallgatók közül a legjobb, legértékesebb és a gyakorlatban a létesítménygazdálkodást, mint üzleti diszciplínát leginkább előrevivő dolgozatokért az idei HFMS Study Award-ot.

Stratégiai kategória

Feladat tézis (hipotézis) felállítása és elemzése

 

Taktikai/operatív kategória

Feladat egy szolgáltatás meghatározása és kvantitatív és kvalitatív ellenőrzési módszerének kidolgozása

 

 

14:30

Interaktív percek

 

 

14:40 kb.

Zárszó

        Czerny József, HFMS

        Schmidt József, LEO